FİRMA KATEGORİLERİ

ARAMA SONUÇLARI

CBS ve Sanal Gerçeklik

CBS ve Sanal Gerçeklik

Etkinliğin Amaç ve Kapsamı Günümüzde dijital teknolojilerdeki hızlı değişim ve gelişmeler bireylerin şehirler, ülkeler, bölgeler hakkında düşünme biçiminin de değişmesine yol açmakta, dolayısıyla haritaları kullanma şekillerini de değiştirmektedir. Bu bakımdan harita ve harita bilgilerine duyulan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Bu ihtiyaç yalnızca imar planlarının ve kadastro paftalarının hazırlanması, teknik altyapı projelerinin uygulanması gibi konular […]